XE NÂNG ĐA NĂNG – TELEHANDLER

Điều kiện lọc

Loại thiết bị
Hãng xe
Chiều cao làm việc
Tải trọng nâng
Tầm với ngang
Trọng lượng

Sản phẩm

Xe nâng đa năng telehandler

SR1065- Snorkel

Xe nâng đa năng telehandler

SR1442- Snorkel

Xe nâng đa năng telehandler

SR1745- Snorkel

Xe nâng đa năng telehandler

SR626- Snorkel

Xe nâng đa năng telehandler

SR626E- Snorkel