Compact 10N

Thông số kỹ thuật cơ bản:

  • Chiều cao làm việc: 10m
  • Khả năng tải: 230kg
  • Kích thước:  3.23 x 0.81m
  • Trọng lượng xe: 2190kg
  • Năng lượng:  Điện