Z30/20 N RJ

Thông số kỹ thuật cơ bản:

  • Chiều cao làm việc: 10.89m
  • Tầm với ngang: 6.25m
  • Khả năng tải: 227 kg
  • Năng lượng:  Điện
Danh mục: Từ khóa: