2100SJ – Snorkel

  • Độ cao làm việc: 65.8m
  • Tầm với xa: 30.5m
  • Tải nâng: 300kg
  • Trọng lượng: 36,300kg