Compact 14

Thông số kỹ thuật cơ bản:

  • Chiều cao làm việc: 13.85m
  • Khả năng tải: 350kg
  • Kích thước:  3.23 x 1.2m
  • Trọng lượng xe: 3175kg
  • Năng lượng:  Điện, Diesel